Categories

Archive

Design (in) Action for Health | จากห้องเรียนออกแบบ สู่โลกจริงช่วยชีวิตผู้ป่วย

เมื่อนักเรียนนักออกแบบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำความรู้ในห้องเรียนออกมาสร้างใช้งานจริงให้กับผู้ป่วยไต ที่ไม่สามารถไปโรงพยายบาลได้ ด้วยการออกแบบ เป็นโครงการ บ้านล้างไตเคลื่อนที่ ‘บ้านตาน้อย 1.0’ “…เป็นพื้นที่พยาบาลสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยห่างไกลโรงพยาบาลชุมชน ไม่สะดวกเดินทาง เพื่อให้สามารถล้างไตด้วยตน เองที่บ้านได้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ผลงานการออกแบบของกลุ่มนิสิตในรายวิชา Action Design คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นจริงในงบประมาณ 5 หมื่นบาท” อ้างอิงมาจากอาจารย์ปุ้ย สายทิวา รามสูต หัวหน้าภาคสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ครับ http://builtenviforhealth.info/upload/download/th_161102094556.pdf ที่มาภาพจาก Design for Health …. When classroom’s studio design in Thailand to practically solve a real world Read more ›

Usability UI UX Resources | แหล่งข้อมูลความรู้ User Research/Usability

หนึ่งในแหล่งข้อมูลความรู้สำหรับ UI/UX วิจัย แบะออกแบบโดย US Government https://www.usability.gov ตั้งแต่ขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ ฟอร์มทีมีให้ใช้ และแนวทาง ความรู้ User Experience เบื้องต้น การหา Participants การสร้างเนื้อหา การดูแลบริหารงาน องค์ประกอบในการออกแบบ

Visuospatial Thinking Skills (aka Spatial Abilities) คืออะไร

Visuospatial Thinking Skills (aka Spatial Abilities) คืออะไร สั้นๆคือ ทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์ เป็นทักษะที่มาอย่างหลากหลายรูปแบบ จากการมอง การแยกแยะ การรับรู้ มีหลายมิติ (จะมาอธิบายในรายละเอียดต่อๆไป) และเป็นทักษะที่ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) จำเป็นต้องมี ต่อให้อยากเป็นแพทย์ เป็นวิศวกรสถาปนิก นักศิลปะ หรืออื่นๆ ที่แม้จะเก่งเลข เก่งวิทยศาสตร์ แต่มีความจำกัดในทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์นี้ ก็อาจจะเหนื่อยหรือไปได้ไม่ถึงใจนะครับ แต่มีข่าวดีครับ ทักษะเหล่านี้ฝึกฝนกันได้ (malleable) แต่ต้องรู้จักฝึกฝนอย่างถูกต้องนะครับ มันมีวิธี หรือจริงๆ ถ้าจะถึก แถๆๆๆฝึกๆๆไปก็ได้เหมือนกัน (เจอคำว่า Read more ›

Perception & Action to Our Brain : สมองมนุษย์ ในเรื่องของการรับรู้

“New research suggests that some parts of the brain perceive a scene and its mirror image as one and the same, meaning those regions are involved in scene categorization rather than navigation.” [excerpt] บทความของ MIT เกี่ยวกับสมองที่มีผลกับมนุษย์เราในเรื่องของการรับรู้ Object หรือ Space เป็นการใข้กระบวนการทางความคิด (information Read more ›

Human Machine Interface & Data Manipulation : แตะได้รู้สึกได้อีกแบบหนึ่ง ด้วยการเคลื่อนไหว

In this talk, John Underkoffler demos g-speak, the real-life version  computer interface where it is how tomorrow’s computers will be controlled. It has been 20-25 years of research with the hope that it will come to everyone computer soon. It’s all Read more ›