Archives

Categories

Knowing your zoning at home 2 | ความเข้าใจการแบ่งส่วนภายในบ้าน ภาคสอง

  บทความวันนี้ ขอแนะนำต่อเรื่องการเข้าใจในการแบ่งส่วนภายในบ้าน ในส่วนของส่วนอาหาร (The Food Zone) และส่วนนั่งเล่นพักอาศัย (The Living Zone) ส่วนอาหารการกิน The Food Zone นับเป็นสิ่งที่โชคดีอย่างหนึ่ง ที่บ้านเมืองเราในประเทศไทยมีก็คือ ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินนานาชนิด ที่เราสามารถหาได้อย่างง่ายๆ แม้ว่าคำกล่าวในอดีตที่ว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าว จะดูเหมือนจืดจางลงไปบ้าง แต่บ้านเมืองเราก็ยังเต็มเพียบพร้อมด้วยอาหารการกินดัวกล่าว เพียงแค่เราก้าวเดินออกจากบ้าน เราก็สามารถหาอาหารเพื่อประทังชีวิตได้ แต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตแบบบ้านเมืองสีเขียวก็คือ การต้องเดินทาง ออกไปซึ้ออาหารบ่อยๆ การกินข้าวปลานอกบ้านทุกๆมื้อ การทำอาหารรับประทานเองในส่วนทำอาหารของบ้าน โดยซื้อข้าวของจากแถวๆบ้าน แถวๆตลาด ที่ไม่ต้องออกไปไกลๆให้เสียค่าน้ำมัน ค่ารถค่าราบ่อยๆ นับเป็นการประหยัดพลังงาน หรือถ้าจำเป็นจริงๆก็ควรซื้อมาตักตุนไว้ทีละมากๆหน่อย ใช้พื้นที่ส่วนครัวให้คุ้มค่า ลดการสูญเสียพลังงานเรียนรู้ว่าบ้านเรา ก็มีส่วนครัวส่วนทำอาหาร ที่ีสามารถใช้การได้เหมือนกัน Read more ›

Knowing your zoning at home | ความเข้าใจการแบ่งส่วนภายในบ้าน

เรื่องราวและเกร็ดความรู้ต่างๆที่เคยแนะนำมา ในบ้านเมืองสีเขียวนี้ เป็นส่วนเล็กส่วนน้อย ที่ประกอบกันเพื่อการอยู่อย่างสีเขียว วันนี้ได้มีโอกาสจะมาอธิบายถึงส่วนต่างๆนั้น สามารถรวมกันเป็นอาคารบ้านเรือน และบังเอิญ มีบทความในนิตยสาร dwellฉบับ Beyond Green ประจำเดือนพฤษภาคม เรื่อง “At Home in the Zone” ที่ยกตัวอย่างถึงการเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (sustainability) ที่ไม่ต้องถึงกับทำให้ชีวิตลำบากและมืดมน แต่หากแนะนำการรู้และเข้าใจว่า บ้านที่เราพักอาศัยนี่ ว่าสามารถแบ่งเป็นส่วนๆได้ ก็อาจจะช่วยทำให้ความ เป็นอยู่อย่างสีเขียว (going green) นี่มีความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การแบ่งส่วนต่างๆภายในบ้านนั้น เราสามารถทำความเข้าใจได้คร่าวๆดังนี้ บ้านทั้งหลัง (The Whole House Zone) ส่วนอาหาร (The Food Zone) Read more ›