Archives

Categories

Design (in) Action for Health | จากห้องเรียนออกแบบ สู่โลกจริงช่วยชีวิตผู้ป่วย

เมื่อนักเรียนนักออกแบบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำความรู้ในห้องเรียนออกมาสร้างใช้งานจริงให้กับผู้ป่วยไต ที่ไม่สามารถไปโรงพยายบาลได้ ด้วยการออกแบบ เป็นโครงการ บ้านล้างไตเคลื่อนที่ ‘บ้านตาน้อย 1.0’ “…เป็นพื้นที่พยาบาลสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยห่างไกลโรงพยาบาลชุมชน ไม่สะดวกเดินทาง เพื่อให้สามารถล้างไตด้วยตน เองที่บ้านได้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ผลงานการออกแบบของกลุ่มนิสิตในรายวิชา Action Design คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นจริงในงบประมาณ 5 หมื่นบาท” อ้างอิงมาจากอาจารย์ปุ้ย สายทิวา รามสูต หัวหน้าภาคสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ครับ http://builtenviforhealth.info/upload/download/th_161102094556.pdf ที่มาภาพจาก Design for Health …. When classroom’s studio design in Thailand to practically solve a real world Read more ›

Design Thinking at Work | ประโยชน์ของ DT ช่วยครูคิดวิธีการช่วยเด็กๆ

เป็นความรู้ case study ที่มาจาก Workshop จริงทำจริงได้ไปใช้ประโยชน์จริง โดยกลุ่มทีมงาน Learning, Design, and Technology www.artipania.com นำโดยน้องแพรว Prowpannarai Mallikamarl เป็นวิทยากรร่วมกับพญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ ในโครงการพัฒนาต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเยาวชนอย่างครบวงจร จัดโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี https://medium.com/@artipania/how-design-thinking-helps-teachers-help-teenagers-86276dffcee2 ใช้ขบวนการ Designing Cognitive Behavior Thinking ผสมผสานระหว่างกระบวนการออกแบบ Human-Centered Design (หรือ Design Thinking) และเพื่อการบำบัดเทคนิคและทฤษฏีทางด้านการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy) Deep listening: ฟังด้วยใจ Finding the right problem: โจทย์ในการออกแบบ Read more ›

Brain & Thinking Training | ฝึกสมอง พัฒนาสุขภาพกบาลและความคิดกันครับ

การฝึกสมอง พัฒนาสุขภาพกบาลและความคิด สามารถทำได้ทั้งเด็ก วัยรุ่น กลางคน สูงอายุ ทำได้หมดครับ (คำว่า “กบาล” มันน่ารักดีครับ อย่าไปคิดว่าหยาบคายเลยครับ) บทความนี้ ไปสัมภาษณ์ด้านสมองและการเรียนรู้มา ผมเอามาแปลให้ฟังสั้นๆของทั้ง 7 ท่าน สรปได้ว่า เราต้องหมั่นฝึกสมอฝให้ได้คิดอยู่เรื่อยๆครับ เพื่อยืดงานการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ http://baysidejournal.com/7-quotes-from-neuroscientists-that-will-revolutionize-brain-and-mind-health-fitness-and-wellness/ 1. การเรียนรู้ ฝึกให้สมอง มีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ “Learning is physical. Learning means the modification, growth, and pruning of our neurons, connections-called synapses- and Read more ›

Design Thinking (Design Sprint) | กระบวนการที่ต้องรู้จริง ไม่รู้แค่ผิวๆครับ ตอนที่ 1

ออกตัว:ในฐานะเป็นนักออกแบบโดยเทรนนิ่งมากว่า 20 ปี และผันตัวมาเป็นผู้ศึกษากระบวนการคิดต่างๆ ทั้งระบบสมองและจิตวิทยาของมนุษย์ (Cognitive Science/Psychology) ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทั่วไป การรับรู้วัตถุรอบตัว (ทั้ง analog, digital และ intelligent technologies), Motivation, Emphaty ไปถึงความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจและพฤติกรรมของมนุษย์ ผมขออนุญาตถือวิสาสะเป็นคนช่วยเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการทางความคิดด้านการออกแบบและผู้ใช้จากวิชาชีพสาขาอื่นๆทั่วๆไป และผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผู้เรียนรู้อย่างเราๆ ควรจะมีองค์ความรู้อย่างจริงๆจังๆ ด้วยการ ตั้งคำถามให้เป็น รู้จักสงสัยให้สนุก หาคำตอบจากที่เชื่อถือได้ ลองไปปฏิบัติดู ผมเผลอคิดต่อไปว่า กระบวนการที่จะเรียกว่า Design Thinking (หรือ Design Sprint ที่ Googleใช้ 5-day หรือ 3-day sprint process Read more ›