Archives

Categories

10 Things About Air Condition | บัญญัติ 10 ประการเรื่องเครื่องปรับอากาศ

หน้าหนาวปีนี้หนาวกันไปได้กี่วันแล้วครับ โดยเฉพาะท่านผู้อ่านที่อยู่ในเมืองหลวง และเขตข้างเคียง แต่ผมได้ยินเสียงบ่นๆว่าเป็นหน้าหนาวที่ร้อนอีกแล้ว ถึงขนาดมีเพื่อนบางท่านตื่นมาตอนเช้า ต้องมาลุ้นให้มีอากาศเย็นๆ แต่จำต้องผิดหวังไป เพราะเป็นหน้าหนาวที่พวกเรายังต้องเปิดแอร์กันต่อไป (สำหรับท่านที่มีเครื่องปรับอากาศใช้นะครับ) ซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสียทีเดียว แต่ต้องรู้จักรู้จักใช้มห้ถูกต้อวงเพื่อไม่เป็นการเปลืองพลังงานไฟฟ้าไปปล่าวๆ มีข้อบัญญัติอย่างไม่เป็นทางการ 10 ประการนี้ ที่จะขอแนะนำไว้เพื่อเราจะได้ รู้จักการใช้เคริ่องปรับอากาศได้อย่างถูกต้องและไม่เป็นการกินพลังงานที่สิ้นเปลือง โดยมีการสรุปไว้ดังต่อไปนี้ 1) ก่อนอื่นเลยลดการใช้ลงจากเดิมที่เคยใช้กันอยู่ จะถือเป็นการลดพลังงานไฟฟ้า 2) การเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่่ๆจะใช้ การเลือกมียี่ห้อเป็นที่รู้จัก ผ่านการรับรองการใช้พลังงานเบอร์ 5  3) ในการปรับปรุงและเตรียมตัวอาคารบ้านเรือนก่อนจะติดตั้งระบบปรับอากาศ การติดตั้วงฉนวนเหนือเพดานหรือหลังคาเพื่อลดการสงผานรังสีความร้อน การอุดรูรั่งต่างๆเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกซึมเข้าสุู่อาคารบ้านเรือน 4) รู้และเข้าใจวิธิการติดตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งของตัวเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ผิดที่ผิดวิธีจะเป็นการทำให้เกิดการสิ่นเปลืองพลังงาน 5) ไม่มีสิ่งของกีดขวางทางลมเข้าออกของแฟนคอยล์ยูนิต 6) ควรเปิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จะเป็นเท่านั้น 7) สถานที่จริงที่วางคอนเดนซิ่งยูนิิต Read more ›

Green Knowledge | ความรู้เรื่องสีเขียว รู้อย่างยั่งยืน

คอลัมน์บ้านเมืองสีเขียวเล็กๆแห่งนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวและเกร็ดความรู้ที่เก่ียวกับการอยู่อาศัยอย่างเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมได้สักระยะหนึ่งแล้ว วันนี้ผู้เขียนขออนุญาตแนะนำผู้อ่าน ถึงกลวิธีในการสร้างเพิ่มพูนความรู้และ การปฏิบัติตัวให้มากๆขึ้นได้อยู่สม่ำเสมอ เกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างสีเขียวนี้ เพราะลำพังแต่ข้อมูลที่ผู้เขียนแนะนำมานี้ เป็นแค่เพียงส่วนเล็กน้อยอย่างมากๆ เมื่อเทียบกับโลกภายนอกและสิ่งที่เรา เผชิญชีวิตกันอยู่ทุกๆวัน จุดมุ่งหมายถัดมาก็คือ อยากให้ผู้อ่านมี “ภูมิดีิ” “ภูมิคุ้มกัน” ไม่โดนโฆษณา สิ่งชวนเชื่อหลอกเอาง่ายๆ หรือหลงตามสิ่งที่อ้างตัวว่าเป็นผลิตภัณฑ์ กรีน กรีนนั้น กรีนนี้ แต่แท้จริงก็เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าอย่างของเขาข้างเดียว ที่ไม่ได้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ เอาแต่ขายของมากๆไว้ก่อน แต่ถ้าสิ่งที่เราซื้อหรือได้บริการมาเป็นประโยชนและเป็นของดีอย่างแท้์จริง เราก็ตอบแทนให้คุ้มเช่นกัน ถือเป็นการเพิ่มพลังใจแก่กันและกันในสังคม และโลกมันเปลี่ยนไปแล้วและเราอาศัยอยู่ในศตวรรษที่ 21 นี้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพึ่งพาตัวเองให้มีความรู้อยู่สม่ำเสมอ นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่สุด ไม่แพ้กับการได้เรียนในสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆ ความรู้ก็คือความรู้มีอยู่ให้ค้นหา เราไม่จำต้องรอการคาดหวังจากรัฐบาล หรือหน่วยงานใดๆมาคอยให้ความรู้เรา เพราะเวลาของเราก็มีค่าเช่นกัน ชีวิตและเวลาของเรา มีค่ามากกว่าการรอคอย Read more ›

3 Ways the Brain Creates Meaning by Tom Wujec : นักออกแบบก็มีสมองเช่นกัน

http://www.ted.com/talks/tom_wujec_on_3_ways_the_brain_creates_meaning.html   วีดีโอ 6:29 นาที ของคุณ Tom Wujec จาก AutoDesk มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสามส่วนของมันสมองของมนุษย์ ที่ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของ คำ ภาพ ความรู้สึก และการเชื่อมต่อเข้ากันและกันได้อย่างมีความหมาย โดยแต่ละส่วนทำหน้าที่ดังนี้: 1) making ideas clear by visualizing 2) making them interactive และ 3) making them persistent