Archives

Categories

Renewal Energy 2 | ทำความรู้จักกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน 2

เมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากแสงอาทิตย์และการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แล้ว สำหรับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับพลังงานที่ได้จากลม และพลังงานจากใต้พื้นดินผืนแผ่นพสุธาของเราสักนิดดีกว่าครับ พลังงานจากลม พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากสภาพความแตกต่างของอากาศหรืออุณหภูมิ ระหว่าง 2 ที่ และถือว่าเป็นพลังงานที่มีความสะอาดบริสุทธิ์และสามารถนำมาใช้ได้ อย่างไม่มีวันหมดสิ้น พลังงานที่ได้มาจากลมนี้นั้นได้รับความสนใจและถูกนำมาพัฒนา ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลายเช่นในการใช้กังหันลมโดยกังหันลมนี้นั้นเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานลมให้สามารถมาเป็นประโยชน์ได้หลากหลาย อย่างเช่นที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปในการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือใช้ในการขับสูบน้ำ โดยในหลักทางวิทยาศาสตร์นั้น พลังงานลมเกิดจากพลังงานดวงอาทิตย์ตกกระทบ สู่พื้นผิวของโลกทำให้เกิดอากาศร้อนและลอยตัวสูงขึ้น อากาศจากบริเวณอื่น ที่มีความเย็นและความหนาแน่นมากกว่า จึงเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว ของอากาศเหล่านี้และเป็นต้นกำเนิดของลม ซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศ ในหลายแห่งภายในประเทศไทยเราอยา่งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแนวฝั่งทะเล อันดามันและอ่าวไทย ที่มีพลังงานลมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ ของพลังงานเครื่องกล เช่นการใช้เป็นกังหันสูบน้ำเพื่อผลิตไฟไฟ้า โดยปรกติทั่วไปนั้นศักยภาพของพลังงานลมจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จะต้องมีกำลังและความเร็วอยู่ที่ 3 ถึง 5 เมตรต่อวินาที และมีความเข้มของพลังงานลมที่ได้มีการประเมินไว้อยู่ที่ 3-5 เมตรต่อวินาที และความเข้มค้นของพลังงานลมที่ประเมินไว้อยู่ระหว่าง 20-50 วัตต์ต่อตารางเมตร Read more ›

Renewal Energy | ทำความรู้จักกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน 

บทความเมื่อคราวที่แล้วได้มีการกล่าวอ้างถึงพลังงานทดแทนที่เรียกว่า “Renewable Energy” บางท่านอาจสงสัยว่ามันคืออะไรและต่างไปจากพลังงาน ที่เราๆเคยรู้จักอย่างไร เพราะโดยทั่วไปเราจะรู้จักพลังงานที่ผลิตมาจาก น้ำมันเชื้อเพลิงหรือถ่านหิน ซึ่งถือได้ว่าอาจเรียกว่าเป็นพลังงานสิ้นเปลือง ที่มีวันสูญเสียหมดไปได้ ในขณะที่พลังงานทดแทนและพลังงานหมึนเวียนที่เกริ่นมานั้น เป็นพลังงานสามารถผลิตได้จากแหล่งที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติหรือสามารถกลับคืน ไปสู่ธรรมชาติได้ และที่สำคัญการกลับมาหมุนเวียนสามารถทำได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น แหล่งที่มาของพลังงานทดแทนนี้ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม พื้นดิน น้ำ พืช หรือแม้แต่ขยะของเสียจากอาคารบ้านเรือน ทำไมการรู้จักพลังงานทดแทนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ? เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า พลังงานในทุกวันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของโลกและส่งผลโดยตรงกับพวกเรามากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพฤติกรรมของการเป็นอยู่ของพวกเราทีมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองที่ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในเร็ววันนี้ (เป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข ให้ได้อย่างรวดเร็ว) ดังนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐ วิสาหกิจ เอกชน และนักวิชาการ ทั้งในประเทศเราและทั่วโลก ต่างก็ได้มีการศึกษาวิจัย ทดลอง และสำรวจ อย่างหนักเพื่อการนำเทคโนโลยที่สามารถผลิตมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ที่จะนำมาตอบสนองความต้องการและกิจกรรมของเราโดยที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อ ธรรมชาติและภาวะโลกร้อน จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังที่ได้กล่าวข้างต้น พลังงานทดแทนนี้ จักจำแนกออกได้ในแต่และประเภทคือ Read more ›