Archives

Categories

Roof Skylight & Heat Insulation | หลังคา ช่องแสง และฉนวนต้านทานความร้อน

หลังคาเป็นองค์ประกอบส่วนที่อยู่เหนือสุดของสิ่งก่อสร้างและอาคารบ้านเรือน หลังคาถูกออกแบบหรือคิดค้นมาเพื่อปกป้องอาคารและสิ่งที่อยู่ภายในจากผลกระทบของสภาวะอากาศภายนอก ในประเทศไทยเรา หลังคามีหน้าที่หลักทั้งป้องกันน้ำจากฝน และป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ ลักษณะและรูปร่างของหลังคา มีด้วยกันหลากหลายแตกต่างกันตามแนวความคิดของผู้ออกแบบผู้อยู่อาศัย วัสดุ การก่อสร้าง และความทนทานต่อการใช้งาน ในการออกแบบที่ต้องการให้มีแสง สาดส่องผ่านช่องแสงเข้ามาทางหลังคา หรือบางทีที่เราเรียกว่า skylight นั้น ไม่ได้เป็นการนำแสงผ่านเข้าอาคาร มาแต่อย่างเดียว แต่ยังนำเอาความร้อนผ่านตามเข้ามาด้วย ดังนั้นการกำหนดขนาด ของช่องแสงที่หลังคานั้น ต้องมีความระมัดระวังไม่ให้มีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่ได้ มีการป้องกันรังสีอาทิตย์ตรงอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนสะสม และส่งผลกระทบต่อภาวะน่าสบาย ทั้งยังเป็นการเพิ่มภาระในการทำความเย็น ในกรณีที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ และไม่เป็นการประหยัดพลังงาน ในการพิจารณาของขนาดช่องแสงหลังคาที่เหมาะสม ได้มีหลักการคร่าวๆดังนี้ การพิจารณาจากขนาดช่องแสงระนาบเดียวกับหลังคาควรมีพื้นที่ไม่เกิน 1% หรือ ขนาดของช่องแสงหลังคาในระนาบดิ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 2% ของพื้นที่ใช้สอยใต้หลังคานอกเหนือไปจากขนาดของช่องแสง ที่มีส่วนทำในการกำหนดการนำความร้อน เข้าสู่ภายในอาคารแล้ว ฉนวนฝ้าเพดานใต้หลังคาก็มีส่วนในการป้องกันความร้อน จากหลังคาเข้าสู่อาคารเช่นกัน เพื่อการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน Read more ›

Shadow Away | ร่มเงา และคอนเดนซิ่งยูนิตของเครื่องปรับอากาศ

เราใช้เครื่องปรับอากาศให้ความเย็นภายในอาคารบ้านเรือน และตั้งอยู่ในร่ม ไม่ถูกแสงแดดแผดเผา แต่รู้หรือไม่ว่าระบบเครื่องปรับอากาศ ไม่ได้เป็นเพียง แค่อุปกรณ์ที่ติดตั้งให้ความเย็นอย่างโดดๆที่เห็นภายในอาคารไม่ว่าจะที่ติดอยู่บนผนัง หรือวางอยู่เป็นพื้นข้างผนัง แต่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ที่เรียกว่าดอนเดนซิ่งยูนิต (condensing unit) ซึ่งก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนใดๆ ในการมีส่วนช่วยในการให้ความเย็นและช่วยในการประหยัดพลังงานและการใช้ไฟฟ้า จากการศึกษาและวิจัยค้นพบว่า การตั้งวางให้คอนเดนซิ่งยูนิต (condensing unit) ของเครื่องปรับอากาศที่โดนแสงแดดจะทำให้เครื่องทำงานหนัก และใช้พลังงานมากเกินกว่าที่จำเป็นในการทำความเย็น และในการศึกษาและ วิจัยดังกล่าวนั้น พบว่าเราสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศได้ถึง 10% และสามารถยืดอายุการใช้งานให้กับการทำงานของเครื่องคอนเดนซิ่งยูนิต ถ้าเราให้ร่มเงาหรือรู้จักวางตำแหน่งของเครื่องคอนเดนซิ่งยูนิตในที่ๆ มีร่มเงาเพียงพอ การเลือกพิจารณาการให้ร่มเงาแก่เครื่องคอนเดนซิ่งยูนิตนอกอาคาร สามารถทำด้วย การใช้ร่มเงาจากพืชพรรณ หรือสิ่งก่อสร้าง การใช้พืชพรรณนั้นสามารถเลือกใช้ ได้ทั้งไม้ยืนต้นและซุ้มไม้เลื้อย โดยร่มเงาที่เกิดขึ้นจากไม้ยืนต้น หรือซุ้มไม้เลื้อยนั้น ต้องสามารถทอดเงาลงมาที่คอนเดนซิ่งยูนิตได้โดยเฉพาะ ที่ตั้งอยู่ทางด้าน ทิศตะวันออก ทิศใต้ หรือทิศตะวันตก ส่วนการใช้สิ่งก่อสร้างต่างๆ Read more ›