Archives

Categories

Startup Thailand | ธุรกิจ startup ธุรกิจสร้างสรรค์ ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด

เปิดตัวไปแล้วครับ เพื่อสนับสนุน ธุรกิจ STARTUP ของคนไทย โดย National Innovation Agency (Thailand) Startup ป็นธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีแบบแผน และใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ มีศักยภาพการเติบโตสูงมากหรือ ‘โตแบบก้าวกระโดด’ ” เข้าไปดูได้ที่นี่ครับ Startup Thailand ผมมีโอกาสได้รับเชิญให้เขียนบทความสั้นๆสำหรับ Startup Thailand Magazine (download เล่มที่หนึ่ง) เกี่ยวกับ Design ลองเข้าไปอ่านดูนะครับ เรื่องแรกเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อผู้ใช้ USERS MATTER (ตัวอย่างข้างล่างครับ คราวหน้าจะนำเนื่อหามาลงครับ) ต้องขอขอบคุณกองบอกอด้วยครับ    

Artificial Intelligence: Design (& Research) | ความฉลาดจอมปลอมจะเปลี่ยนโลก

Artificial Intelligence หรือ AI เข้ามาช่วยเปลี่ยนโลกและ Disrupt พฤติกรรมมนุษย์มากขึ้นทุกวัน สถาบันวิเคราะห์ทางธุรกิจ McKinsey Global Institute รายงานว่าเมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา มีการลงทุนเทคโนโลยี AI ถึง $30-$46 Billion (ดอลล่าร์)ทั่วโลก โดย 90% ของเงินนี้เจาะจงไปที่งานวิจัยพัฒนาและการออกแบบ (R&D) แนวความคิดสั้นๆของ AI คือการประมวลผลจากการตั้งค่าสมการ Algorithm ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้เลียนแบบและประเมินผลลัพท์ที่ซับซ้อนหลากหลายออกมา กระบวนการคล้ายๆ Neural Networks ที่ประติดประต่อในสมองมนุษย์ ผลการประเมินของ AI (หรือบางทีเรียกว่า Deep Mind) สามารถส่งผลลัพท์ได้ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจ ที่ต่างไปจากการคาดคะเน Read more ›

(Co) Working Community & Data-Driven Design 2 | สถานที่ทำงานสมัยใหม่ ตอนที่ 2

ต่อจากตอนที่แล้วครับ… การออกแบบพื้นที่ใช้สอย co-woring spaces ให้สวยน่าใช้ ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักออกแบบ แต่การประเมินเอาองค์ประกอบต่างๆมาวางรวมกันให้เหมาะเจาะ ส่วนใช้งานอะไรตรงไหน จำนวนโต๊ะขนาดห้องประชุม พื้นที่ต่างๆ มีความยาก และจำเป็นต้องมีความรู้ที่ทันสมัยเสมอ เพราะการทำงานของ Co-working Spaces มีความ Flexibility อยู่มาก จึงเป็นเรื่องความชำนาญในการวิเคราะห์ตีโจทย์ให้แตก ที่นักออกแบบนำจากการสัมภาษณ์ จากงานที่เคยทำหรืองานของผู้อื่นมาเป็น Case Studies เพื่อการประเมินผลเพื่ออกแบบ การเก็บข้อมูลและประเมินนี้จะครบถ้วนหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการค้นคว้าการเข้าถึง ซึ่งเป็นทักษะเป็น Intuition เทคโนโลยีปัจจุบันได้พัฒนาสามารถคำนวณและคาดคะเนอะไรต่างๆได้ชัดเจนและเร็วขึ้น จากการใช้ Machine Learning, Deep Learning หรือ Artificial Intelligence เมื่อมีข้อมูลมากขึ้นการคาดการจำนวนพื้นที่สร้างทำงานเพื่อตอบสนองการใช้งานก็ใกล้เคียงกับความต้องการมากเมื่อเทียบกันการนักออกแบบประเมิน องกรค์อย่าง WeWork Read more ›

Design Principles by UK Gov | หลักการออกแบบ 10 ประการ จากรัฐบาล UK

แหล่งข้อมูลการออกแบบครับ Design Principles by UK Government Digital Services https://www.gov.uk/design-principles Start with user needs  เริ่มต้นด้วยความจำเป็นของผู้ใช้สอย เข้าใจผู้ใช้ให้ลึกซึ้ง ถาม สังเกต ค้นคว้า วิจัย 2. Do less ทำเท่าที่ควรทำ ใช้ resources ที่มี เน้น reusable and shareableไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่เสมอๆ 3 Design with data ใช้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ ไม่เดา ไม่มั่ว 4 Do the hard Read more ›

Usability UI UX Resources | แหล่งข้อมูลความรู้ User Research/Usability

หนึ่งในแหล่งข้อมูลความรู้สำหรับ UI/UX วิจัย แบะออกแบบโดย US Government https://www.usability.gov ตั้งแต่ขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ ฟอร์มทีมีให้ใช้ และแนวทาง ความรู้ User Experience เบื้องต้น การหา Participants การสร้างเนื้อหา การดูแลบริหารงาน องค์ประกอบในการออกแบบ