Archives

Categories

Mirror Mirror (or Glass) | แก้วกระจกวิเศษ จงบอกข้าเถิด . . . ?

แก้วหรือกระจกเป็นวัสดุที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันและยังเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่มีลักษณะอยู่ตัวเป็นเนื้อเดียว มีพื้นผิวที่มีความลื่น มีความแกร่ง แต่แตกเปราะง่าย และมีรอยแตกละเอียดที่เฉียบคม มีอายุยืนนาน สามารถเป็นตัวนำแสงให้แสงผ่าน และที่สำคัญที่สุด แก้วเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้งานใหม่(recycle)ได้อย่างไม่สิ้นสุด เรามีความคุ้นเคยกับ แก้วและกระจกในชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น องค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม หรือเป็นวัสดุที่มีให้เห็น ในการใช้สอยอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของประตูหน้าต่าง กระจกส่องหน้า หลอดไฟฟ้า หรือไม่ว่าจะเป็น ขวด แก้วน้ำ จานและชามในห้องครัว ในห้องอาหาร  เพราะความที่เป็นวัสดุที่มีความแพร่หลายและหลากหลายในการใช้งาน แก้วจึงถือเป็นหนึ่งในส่วนใหญ่ของสิ่งของวัสดุที่เสียหรือเหลือใช้จากบ้านเรือนและระบบอุตสาหกรรมที่มีปนะโยชน์อย่างมาก เพราะแก้วมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ทั้งในรูปแบบเดิมหรือแม้แต่ถูกหลอมไปเป็นสิ่งของใช้ในรูปแบบอื่นๆ ขวดแก้วต่างๆที่เหลือจากการใช้งานที่ถือเป็นแหล่งทรัพยากรของเหลือแห่งใหญ่ นับรองจากกระดาษ จึงเป็นที่ียอมรับในตลาดผู้บริโภค และจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจ ที่ทำไมเราจึงได้รับการปลูกฝังแกมบังคับให้แยกขยะ ขวดแก้ว พลาสติก และกระดาษออกจากกัน เพื่อเกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น และถือเป็นการสนับสนุนระบบอุตสาหกรรมการผลิต recycled-glass ถือเป็นการช่วยรักษายืดอายุให้กับสิ่งแวดล้อม Read more ›

Bamboo | ไผ่ วัสดุไม้พื้นถิ่น ความงามพื้นฐานที่ไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติ 

การเริ่มต้นศักราชใหม่ปีนี้ เรามาเริ่มเรียนรู้การเลือกใช้วัสดุภายในบ้าน เริ่มต้นจากพื้น ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อธรรมชาติกันดีกว่า  พวกเราคงจะคุ้นเคยดีกับวัสดุที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำเนิดจากไม้ เนื่องจากประเทศเรา (เคย) มีป่าอุดมสมบูรณ์ การใช้ไม้เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างก็มีกันมานมนาน แต่พอวันนี้วันที่ป่าไม้เริ่มหายไป การนำไม้มาใช้ ต้องเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และถ้าเป็นไปได้ การเลี่ยงใช้ให้น้อยที่สุด ก็ดูสมกับการเป็นพลเมืองโลกที่ดี  แต่อย่างว่า เพราะไม้เป็นวัสดุอย่างหนึ่ง ที่ทำให้สามารถทำให้เรารู้สึกอบอุ่นได้ (แต่ผู้เขียนไม่ได้หมายความว่าให้เอาไม้มาเผาไฟ ให้ความอบอุ่น) เพราะไม้เป็นธาตุสั่งตรงธรรมชาติ มนุษย์จึงมีความผูกพันลับๆ อย่างที่ยากจะอธิบาย หนึ่งในวัสดุที่เราใช้ไม้โดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งที่นิยมในการการก่อสร้างก็คือ พื้น พื้นที่เป็นส่วนรองรับการเหยียบย่ำ เดิน นั่ง หรือแม้แต่นอน ทำให้เรามีความผูกพัน และรู้สึกอบอุ่นกับวัสดุพื้นไม้ที่นี้มาแต่โบราณ การใช้ไม้แข็งมาปูพื้นในปัจจุบัน ดูจะต้องมีการไตร่ตรองดูให้ดี ว่าไม้ที่ได้มาเป็นไม้ที่ปลูกเพื่อใช้การจำเพาะ หรือเป็นไม้ที่มาจากป่าจากธรรมชาติ ไม้ไผ่ ดูไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งที่เรารู้จักกันในอดีต แต่เพราะวิวัฒนาการผลิตและ การการแปรรูปที่ทันสมัยในปัจจุบัน และการนำไม้ไผ่มาแปรรูปและนำมาผสมผสาน Read more ›

Gifts | ให้การประหยัดพลังงาน เป็นของขวัญปีใหม่ 

วาระสิ้นสุดแห่งปีคืบคลานกระชั้นชิดใกล้เข้ามา ในทุกๆปีเรามักจะมีการแลกของขวัญ หรือการให้ของขวัญเป็นกิจกรรมแบ่งปันความสุขประจำปี และในปีนี้ถ้าการแลกหรือการให้ของขวัญที่เราให้ผู้รับได้เกิดประโยชน์สองต่อ ที่นอกเหนือไปจากสิ่งของที่ได้รับแล้วยังเกิดประโยชน์ในการประหยัดเงินในภาวะ เศรษฐกิจฝืดเคืองและการประหยัดพลังงานเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม น่าจะเป็นความคิดที่ไม่เลวในการให้และการเริ่มต้นแห่งปีที่ดี กติกาการให้ในที่นี้ ผู้เขียนขอให้รวมไปถึงการให้ ที่เป็นการให้แก่ตัวเองด้วย แล้วทีนี้มีสิ่งของใดๆบ้าง ที่เราสามารถให้แล้วทำเกิดประโยชน์ต่อผู้รับถึงสองต่อ ลองเริ่มจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างแรก  สามารถเลือกให้สินค้าที่มีการรับรอง และมีการติดฉลากประหยัดพลังงาน กินไฟน้อย ประหยัดเงินแก่ผู้ใช้ อย่างเช่นการเลือกซื้อทีวีเครื่องใหม่ให้ลูกหลานเพื่อนฝูง ที่บ้านหรือการใช้ส่วนตัว ลองเลือกเฟ้นที่เป็น LCD (liquid crytal display) นอกเหนือไปจากคุณภาพภาพที่ดีแล้ว LCD ทีวีกินไฟน้อยกว่า Plasmaทีวีเต็มๆถึง 3 เท่า ถ้าการให้LCD ทีวีดูจะเกินงบประมาณ ลองแนวคิดต่อมา ในการเลือกให้เครื่องควบคุมการใช้ไฟฟ้าที่เรียกว่า electricity monitor หรือ electricity control ก็จะช่วยควบคุมพฤติกรรมการใช้ไฟของผู้ใช้ได้ดี Read more ›