Archives

Categories

Green Life Cycle, Cost & Our Responsibility | วงจรชีวิตอย่างสีเขียว การลงทุนและความรับผิดชอบ

เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้สอนหนังสือนักศึกษาสถาปัตยกรรม ปริญญาโทของมหาวิทยาลัย แห่งหนึ่งเกี่ยวกับนวตกรรมเทคโนโลยี เพื่อบ้านเมืองสีเขียว โดยยกตัวอย่างของแนวทางการประเมิน ความเป็นสีเขียวของอาคาร และเน้นว่าให้มองโดยองค์รวม โดยไม่จำเพาะ เจาะจงเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และให้กลับไปคิดต่อว่า เรายังสามารถคิดค้นด้วยความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ อีกมากมาย และเรามีพลังงานที่ได้ฟรีๆจากธรรมชาติ ที่สามารถหมุนเวียนมาให้ใช้ ได้อยู่เรื่อยๆ (Renewable Energy) ในตอนท้ายของการชั้นเรียน มีคำถามที่น่าสนใจมาจากนักศึกษา ที่น่าจะนำมาเล่าสู่กันฟัง ณ ที่นี้ คำถามแรกที่ว่า การลงทุน หรือต้นทุน ในการก่อสร้่าง (หรือดัดแปลง) สิ่งก่อสร้าง ให้มีความเป็นมิตร ต่อสภาพแวดล้อมนั้นจะเป็นการลงทุนที่สูงเกินกว่าการก่อสร้างอาคาร โดยปรกติที่เราๆทำกันอยู่ทุกวันนี้หรือไม่ แล้วถ้ามีมูลค่าสูงกว่าเราจะทราบ ได้อย่างไรว่าคุ้มค่ากับการลงทุน ส่วนคำถามถัดมามีความน่าสนใจไม่แพ้กัน นักศึกษาถามขึ้นว่า ที่มีคนบอกว่าปัญหาสภาพแวดล้อมนี้มันแก้ไม่ได้แล้ว ต่อให้สร้างหรือช่วยอย่างไรก็คงไม่มีผลแล้ว ที่ว่านั้นเป็นจริงหรือไม่แล้ว เราควรจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าของโครงการอย่างไร ในคำถามแรกนั้นโดยทั่วไปเราจะรู้สึกว่าของที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมัก Read more ›

Green Indoor Environment | คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคารบ้านเรือน

หนึ่งในการอยู่อย่างบ้านเมืองสีเขียวก็คือการรู้จักและดูแลสภาวะแวดล้อม ภายในอาคารบ้านเรือน ทั้งนี้เพราะอาคารและสิ่งก่อสร้างส่งผลต่อคุณภาพของ สภาวะแวดล้อมภายในอาคารที่เราใช้สอยและมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของเรา มีการศึกษาและวิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการสรุปวิเคราะห์ว่า อากาศภายในอาคารและบ้านเรือนมีโอกาสที่มีความเป็นมลพิษมากกว่า อากาศภายนอก อีกทั้งเราผู้ใช้สอยโดยทั่วไปใช้เวลาอยู่ในอาคารมากถึง 90% เนื่องจากการใช้เวลาอย่างมากภายในอาคารนี้จึงมีส่วนสำคัญ ที่เราสามารถรับผลกระทบโดยตรงจากอากาศเป็นพิษภายที่อยู่ในอาคารโดยที่เราไม่รู้ตัว สิ่งที่เราควรจะรู้จักก็คือ ความส่องสว่างและการควบคุมความส่องสว่างภายในอาคาร ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร สภาวะน่าสบาย ที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มีความเหมาะสม การลดผลกระทบของมลภาวะจากความร้อนหรือมลพิษที่สามารถเข้าสู่อาคาร การลดผลกระทบของมลภาวะจากแก็ซพิษ สารเคมี สารทำความสะอาดที่มีอยู่ภายในบ้าน ประสิทธิภาพของการกรองอากาศ การเลือกใช้วัสดุภายในอาคารที่ไม่ก่อมลพิษหรือปลดปล่อยสารพิษ จากข้อมูลข้างต้นจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เราควรคำนึงอย่างมากก็คืออิทธิพลของคุณภาพของอากาศและการมีแสงสว่างที่เหมาะสม แต่พอเราพูดถึงสภาวะอากาศดู หมือนจะเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แตะต้องไม่ได้ แต่อันที่จริง เราสามารถป้องกันและเรียนรู้ในการควบคุมมลพิษได้อย่างดี และอย่างน้อยๆ เราควรจะสามารถป้องกันไม่ให้เข้ามาในส่วนที่เราพักอาศัย ส่วนใช้สอยต่างๆ หรือเข้ามาในที่ๆเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมลภาวะเหล่านี้นั้น สามารถมักจะมาได้ในรูปแบบต่างๆ เราต้องเริ่มต้นป้องกันตั่งแต่ การเลือกสถานที่ตั้ง การวางผังของอาคารบ้านเรือน การหันทิศทางไปในทางที่มีอากาศระบายที่ดี การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง Read more ›

Green Cleaning | การดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน 

เรื่องการดูแลรักษาและการทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนที่จะกล่าวถึงในวันนี้มีผล กระทบโดยตรงต่อการอยู่อย่างมิตรกับสภาพแวดล้อม อย่างเป็นที่รู้กันไปคร่าวๆ ในบทความก่อนๆว่า เราควรจะรู้จัก เลือกสิ่งต่างๆที่ประกอบกันเป็นวัสดุ อาคารบ้านเรือนของเรา โดยไม่ว่าจะการเลือกวัสดุต่างๆให้เหมาะสม ไม่เป็นการทำลายสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ว่าแต่แล้วหลังจากนั้นล่ะ เราควรจะดูแลบ้านเรือนกันได้อย่างไรบ้าง สิ่งที่เราคุ้นเคยทำกันอยู่เป็นประจำก็คือ การรักษาและทำความสะอาด และการทำความสะอาดนี่เอง ที่มีส่วนสำคัญที่อาจจะก่อให้เกิด ความไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเรามักจะคุ้นเคยกับการเลือกใช้น้ำยา สารเคมีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการทำความสะอาดพื้น ผนัง กระจก ห้องน้ำ ครัว เคาน์เตอร์ และอุปกรณ์ต่่างๆภายในบ้านเพื่อการกำจัดความสกปรกและเชื้อโรคต่างๆ  ไม่ให้หลงเหลืออยู่ แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยและเลือกใช้กันนั้น มีสิ่งที่เราไม่เคยทราบคือ มันมักเกิดทำให้มีสิ่งตกตะกอนทั้งในอากาศ และตามแหล่งอับต่างๆ ที่หลงเหลืออยู่ก็คือสารเคมีที่เป็นพิษจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เหมือนกับเป็นการนำเอาสารที่เป๋็นพิษมาให้กับตัวเรา กับผู้คนภายในบ้าน และสิ่งแวดล้อม (poor indoor air quality) ดังนั้นการเลือกใช้ควรเลือกผลิตภัณฑ์ ก็ควรเลือกที่ไม่มีพิษ Read more ›