Left-Brained/Right-Brained | ความแตกต่างของสมองแต่ละซีก ซ้าย/ขวา อย่างกลวงๆ

การเรียนรู้ที่หยั่งลึกไปในเรื่องของสมอง ทำให้รู้ว่าในทางวิทยาศาตร์ความสำคัญหรือความแตกต่างของสมองแต่ละซีก ซ้าย หรือ ขวา ไม่เกี่ยวกับ logical หรือ creative skills ที่แบ่งแยกกันที่เราชอบพูดว่าใช้สมองซีกนี้มากกว่าซีกนั้น เก่งนี่เพระนั่นเพราะสมองซ้ายหรือขวา bla bla bla

แต่ก็นั่นแหละ ครับ เหมือนเรื่องราวทั่วๆไปใน “ความเชื่อ” (ความอยากที่จะเชื่อ) ของมนุษย์เรามันเปลี่ยนยาก (หรือไม่อยากเปลี่ยน) เพราะมันพึ่งพาทางใจได้ดี ในแง่ที่มันปลอบใจในปมด้อยของตัวเราเองได้อย่างอบอุ่น

บทความบทสัมภาษณ์นี้ดีครับ อธิบายชัดเจนว่าไม่เกี่ยวครับ:

The Truth About The Left Brain / Right Brain Relationship

ส่วนนักวิชาการทางด้านสมองตัวยงอย่าง Kosslyn บอกไว้ว่าถ้าจะให้ใกล้เคียงความเป็นจริง ควรจะเป็นความแตกต่างของสมองส่วนบน และส่วนล่างมากกว่า ตรมอ่านได้ที่บทความนี้:

There Is No Left Brain/Right Brain Divide

 

image cr: pbs dot org website

Comments are closed.