ออกแบบ : Design | 9

สวัสดีครับ & Hello –

ออกแบบ : Design | 9 โดย ดร.สรชัย is a learning environment curated for ideation, practices, & thinking processes, with a touch of underlying theories. Topics range from design to cognition and technology derived from human-computer interaction, science, and environments.

ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้วยการ ‘ดู’ ‘ฟัง’ และ ‘อ่าน’ ผ่านสื่อต่างๆ เป็นการให้ความรู้ เสนอความคิดที่น่าสนใจอีกแบบ นอกระบบโรงเรียน และที่นี่ ออกแบบ : Design | 9 โดย ดร.สรชัย เป็นคลังความรู้สะสมส่วนตัว เอาไว้แบ่งปันกันอ่านครับ ในเรื่องของการออกแบบ ข่าวสารเทคโนโลยี เรื่องความคิดของคน และกระบวนการเรียนรู้ ศักยภาพของหัวสมองต่างๆ

ขอบคุณครับมากครับ Thank you for your visit!

ดร.สรชัย กรณ์เกษม | Sorachai Kornkasem, Ph.D.

contact :  drsorachai@gmail.com

Comments are closed.