Design Thinking (Design Sprint) | กระบวนการที่ต้องรู้จริง ไม่รู้แค่ผิวๆครับ ตอนที่ 1

ออกตัว:ในฐานะเป็นนักออกแบบโดยเทรนนิ่งมากว่า 20 ปี และผันตัวมาเป็นผู้ศึกษากระบวนการคิดต่างๆ ทั้งระบบสมองและจิตวิทยาของมนุษย์ (Cognitive Science/Psychology) ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทั่วไป การรับรู้วัตถุรอบตัว (ทั้ง analog, digital และ intelligent technologies), Motivation, Emphaty ไปถึงความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจและพฤติกรรมของมนุษย์ ผมขออนุญาตถือวิสาสะเป็นคนช่วยเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการทางความคิดด้านการออกแบบและผู้ใช้จากวิชาชีพสาขาอื่นๆทั่วๆไป

และผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผู้เรียนรู้อย่างเราๆ ควรจะมีองค์ความรู้อย่างจริงๆจังๆ ด้วยการ

  • ตั้งคำถามให้เป็น
  • รู้จักสงสัยให้สนุก
  • หาคำตอบจากที่เชื่อถือได้
  • ลองไปปฏิบัติดู

ผมเผลอคิดต่อไปว่า กระบวนการที่จะเรียกว่า Design Thinking (หรือ Design Sprint ที่ Googleใช้ 5-day หรือ 3-day sprint process มี reource links ข้างล่างครับ) นั้นมันน่าสนใจครับ จากเดิมที่นักออกแบบเองจะต้องกลั่นกรองกระบวนการนี้ด้วยตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ ต้องค้นคว้าวิจัยเอง และออกแบบ prototype เองมานำเสนอ (โดยออกแบบแล้วออกแบบอีก iterative process) จนมาถึงปัจจุบัน เรามีผู้สนใจอื่นๆที่ไม่ต้องมีความรู้ก้านการออกแบบ สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยกันกับนักออกแบบให้ขยายความคิดมากขึ้น ได้มุมมองที่ไม่ต้องมโนไปเองมากขึ้น

ต้องถือว่าเป็นกระบวนการที่เป็นประโยชน์มากครับ โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือมีทักษะการคิด การออกแบบอย่างสร้างสรรค์มาก่อน ไม่ต้องวาดรูปเป็นก็มาช่วยกันมาเรียนรู้ได้ครับ นักธุรกิจ นักการเมือง แพทย์ พ่อบ้าน แม่บ้าน ลุงป้าน้าอา น้องเขย หลานสาว มาได้หมด จะได้มีโอกาสเรียนรู้และร่วมเป็นหนึ่งในกระบวนการคิดเพื่อการออกแบบ เพื่อสิ่งดีๆและทำธุรกิจต่างๆ

หรือแม้แต่ผู้ที่อยากจะมีอาชีพเป็น ผู้ประสานหรือเคลื่อนนำทีม Design Thinking (เรียกที่ว่า Sprint master ของ Google) ก็มาฝึกฝนได้ครับ เป็นผู้เชี่ยวชาญกันได้ ซึ่งโดยหลักแล้ว แนะนำให้ผลัดกันเป็นได้ครับและจะดีด้วยครับ โดยเป็นผู้นำคนละงาน คนละงานการระดมความคิด เพราะจะได้มีโอกาสได้เห็นมุมมองที่หลากหลายไป และเรียนรู้ความเป็นกลาง ในการ moderate งานให้เคลื่อนไป ข้อมูลนี้ ทาง Google Paypal Netflix หรือ Airbnb คอนเฟิร์มครับ

กระบวนการคิดทางการออกแบบนี้ ไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะเพื่อตั้งบริษัทหรือธุรกิจใหม่ๆเท่านั้นนะครับ บริษัทใหญ่ก็นำหลักการนี้มาใช้ได้ เพื่อมีความคล่องตัวสามารถขยายฐานทางธุกิจ (new positioning) ได้ครับ


ประวัติของที่มาสั้นๆของกระบวนการคิดทางการออกแบบ Design Thinking สามารถย้อนกลับไปถึงก่อน 1960 ด้วยซ้ำครับ

หรือช่วง 60s, Herbert Simon’s The Science of Artificial)

ยุค 70s, Robert McKim’s Experiences in Visual Thinking)

80s, Peter Rowe’s Deisng Thinking)

80s 90s เป็นช่วงที่ Rolf Faste นำหลักการของ McKim มาใช้สอนที่ Stanford “design thinking as a method if creative action”

และได้รับการประยุกต์มาใช้เชิงธุรกิจ โดย David M. Kelly (IDEO founder) ที่กลายเป็นการตลาด Buzzword ขายแนวความคิดในปัจจุบัน

Resources:
Design Thinking (IDEO)
http://www.designkit.org/methods

The Design Sprint (Google)
https://designsprintkit.withgoogle.com

เดี๋ยวค่อยๆมาเขียนต่อครับ

Comments are closed.