Cognitive Learning Science | ทักษะรู้จักวิธีการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ

พื้นฐานการศึกษาแลการมีทักษะรู้จักวิธีการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นที่สุด

การออกแบบ เทคโนโลยี นวตกรรม วิธีคิด มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากๆครับ ในอีก ปีสองปี หรือ สามปี โปแกรมการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่คิดไว้สร้างไว้ อนุมัติไว้ มันจะตามไม่ทันยุคสมัย

ถัาพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ดี ไม่ว่าจะมีความรู้ด้านไหนๆมา การนำไปประยุกต์ ไปสานต่อความรู้แบบ ในโปรแกรมสั้นๆ bootcamp workshop ในอนาคตเอาได้ง่ายๆ ไม่ต้องกลัวใคร

แต่ถ้าแผนการศึกษาที่ลงทุนคนรุ่นใหม่ลากยาว แบบวางแผนไปสี่ห้าปีโน้น ก็เหนื่อยกันหน่อยครับ

เราต้องรู้จักใช้ความฉลาดของนวตกรรมมาเป็นตัวช่วย

Comments are closed.