(Co) Working Community & Data-Driven Design 1 | สถานที่ทำงานสมัยใหม่ ตอนที่ 1

หัวใจของการออกแบบคือการทำให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด ทั้งจากการใช้งานหรือจากทัศนียภาพรูปลักษณ์

การออกแบบที่พักอาศัย การออกแบบสถานที่ทำงานก็เช่นกัน โดยเฉพาะทุกวันนี้การออกแบบสถานที่ทำงานก็ต้องดัดแปลงรองรับพฤติกรรมผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป บทความวันนี้ผมนำแก่นที่สำคัญของการออกแบบ Co-Working Spaces ที่มุ่งผลประโยชน์ต่อพฤติกรรมการทำงานแบบใหม่ที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนโลกการทำงานของเราดัวยครับ โดยแก่นที่หนึ่งเป็นการสร้างชุมชนนักทำงาน (Community-Driven Collaboration) ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ส่วนแก่นที่สองเป็นการนำเอาเทคโนโลยี Artificial Intelligence มาจัดการสร้างฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการออกแบบ (Data-Driven Design)

Co-Working Spaces หนึ่งในธุรกิจปัจจุบันที่เข้ามาสนับสนุนการพฤติกรรมผู้คนในการทำงานสมัยใหม่ เป็นการจัดการใช้สอยพื้นที่ของมนุษย์ที่ต้องการความคล่องตัวและเป็นอิสระสูง รองรับ Freelancers, นักลงทุนรุ่นใหม่และรวมไปถึงคนทำงานในสตาร์ทอัฟทุกวันนี้ Co-Working Spaces จึงเหมาะกับทั้งคนทำงานเดี่ยวและกลุ่ม แต่มีโอกาสมาพบปะร่วมกับผู้อื่น ที่มีวิสัยทัศน์ทั้งใกล้เคียงและแตกต่างกัน ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน

แก่นแรกของการออกแบบคือการสร้างพื้นที่ใช้สอยที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันได้ (Community-Driven Collaboration) ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ก่อให้เกิดพัฒนาไปด้วยกัน แม้ว่าหลักการในการทำงานของตัวเองในสถานที่ร่วมกับผู้อื่นแบบนี้ ไม่ใช่หลักการอะไรใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น หากเราย้อนกลับดูสมัย Renaissance ก็จะมีสถานที่ที่มีศิลปิน มาการทำงานศิลปะ มีนักคิดนักเขียน มาอยู่ร่วมในสตูดิโอเดียวกันที่เรียกว่า Bottegas การทำงานก็มีความสนับสนุนซึ่งกันและกัน อาจจะมีผู้เชียวชาญหรืออาจารย์ดูแล และก็คล้ายๆกับการทำงานในสตูดิโอของนักเรียนนักออกแบบปัจจุบัน

แต่การออกแบบ Co-working Spaces ในปัจจุบัน ต้องเน้นการผสมผสานระหว่างสถานที่น่านั่งทำงานดัดแปลงเลียนแบบจากสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจต่างๆ และรองรับกิจการใช้งานอย่างดีสะดวกสบาย มีห้องประชุม ห้องระดมความคิด ห้องโทรศัพท์ที่ไม่รบกวนใคร และมีที่พักผ่อนแต่ทำงานได้ เป็นการออกแบบเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่ยังตอบสนองการใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องมีผู้นำ Community Leader ที่คอยดูแลให้ความสะดวกสบายและกระตุ้นให้เกิดมีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์งานของคนในสถานที่ทำงาน มีคลาสการออกกำลังกาย คลายเครียด มี Networking หรือมีการหาหัวข้อความรู้เรื่องราวต่างๆมาคุยกัน Co-Working Spaces เหล่านี้จึงช่วยสร้างความสำพันธ์ของคนทำงานและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

 

(ต่อ ตอนสองนะครับ…)

Comments are closed.