Painting Tread | Trend ของสีทาบ้านหรืออาคาร ที่สกัดจากธรรมชาติ

การทาสีบ้านดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่เรานิยมทำกันบ่อยๆนักใจประเทศเราเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ และบ่อยครั้งที่เราจะเห็นอาคารบ้านเรือนของเรา ที่ถูกปล่อยให้สีจืดจางมีคราบของความเก่าแก่และแลดูสกปรก ไม่เหมาะกับวิสัยทัศน์ต่อบ้านเมือง นับเป็นมลภาวะอย่างหนึ่ง แต่สิ่งที่น่าสนใจนอกไปจากการทาสีทำให้สภาพแวดล้อมดูสดใสและ ไม่หม่นหมองนั้น การทาสีในปัจจุบันเราควรเลือกสีที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย ต่อธรรมชาติหรือเลือกสีที่มีค่าLOW-VOCต่ำ (volatile organic compounds – ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้) และเป็นสีที่ไม่เป็นมลพิษต่ออากาศภายในบ้าน (หรือนอกบ้าน)

ตัวอย่างที่จะยกมาในครั้งนี้เป็นtrendของสีที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

ตัวอย่างแรก Natural paintsเป็นสีที่ไม่ได้เกิดจากการสังเคราะห์ (สีสังเคราะห์) เป็นสีที่เกิดจากพรรณไม้ ตระกูลมะนาวส้ม หรือมะกรูด ผนวกกับส่วนผสมนองพืชพรรณอื่นๆ โปรตีนจากนมหรือดินเหนียว ชึ่งนับเป็นสารธรรมชาติที่ปราศจากการใช้สารกันบูดหรือวัตถุกันเสียต่างๆเจือปน

ตัวอย่างถัดไป Milk paints สีน้ำนม หรือสีที่ไม่มีกลิ่นอย่างแท้ สกัดจากน้ำนมโปรตีน (protien casein) และสารจากมะนาว ที่ไม่มีตัวทำละลาย สารกันบูด วัตถุมีพิษสารจำกัดแมลงต่างๆ แต่บางทีอาจจะพบสารสังเคราะห์จำพวก อะคริลิค (acrylic) หรืือ vinylเจือปนเล็กน้อย  Milk paint ถูกผลิตออกมาในรูปแบบของผง และต้องได้รับการผสมน้ำและใช้งานในทันทีที่เปิดออกจากถุง หรือถัง เพราะอาจเกิดการจับตัวเป็นก้อนแข็งถ้าปล่อยไว้ไม่ใช้งาน

สี Whitewashes ปรกติมีผลิตแค่สีขาวตามชื่อ สีขาวล้าง มีส่วนประกอบเพียง สารตระกูลมะนาว น้ำ และเกลือ สามารถใช้งานผสมกับ plaster และ ซีเมนต์  สีในตัวอย่างสุดท้าย Recycled paint เป็นอีกตัวอย่างของสี ที่เกิดจากการผลิตโดยเอาสีต่างชนิดมาผสม และผนวกเข้าด้วยกัน ลักษณะของคุณภาพสีที่ได้อาจจะไม่คงที่นัก ดังนั้น อาจจะเหมาะกับพื้นที่ ที่ไม่ต้องการเน้นความแน่นอนของและความเท่ากันของสีเท่าไหร่นัก

นอกไปจากtrend ของสีข้างต้นแล้ว เกร็ดที่สำคัญในการเลือกใช้หรือเลือกซื้อสี นั้นก็คือการตรวจเช็คค่า VOCs ของสีโดยตรวจดูที่ฉลากข้างกระป๋อง สีที่ทีคุณภาพเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม ไม่ควรจะมีค่า VOCs เกิน 150 กรัมต่อ 1 ลิตร ส่วนเคร็ดในการนำสีมาใช้งานนั้น เราควรจะซื้อเท่าที่จำเป็น หรือถ้าเหลือใช้เราควรแลกเปลี่ยนให้กับผู้อื่นที่ต้องการ และเมื่อทาสีภายใน ควรระบายอากาศโดยเร็ว ด้วยการเปิดช่องระบายอากาศทั้งหมด หรือใช้พัดลมช่วย และถ้าต้องการเก็บสี ควรจัดเก็บในถังหรือกระป๋อง ที่ผลิตจากโรงงานต้นผลิต อาจจะใช้พลาสติกช่วยปิดหุ้มไว้ และเก็บโดยคว่ำกระป๋องเอาข้างล่างขึ้นเพื่อช่วยรักษาความสดของสี เมื่อนำมาใช้ในครั้งต่อไป

รูปภาพ : ตัวอย่างสี ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

Comments are closed.